Πολιτική επιστροφών – Επιστροφή προϊόντων- FREE RETURNS-NO RETURNS

Όλα τα προϊόντα που επιστρέφονται για τον οποιοδήποτε λόγο, θα πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση (όπως έχουν παραδοθεί) στην αρχική τους συσκευασία και να συνοδεύονται από την φόρμα τεχνικής υποστήριξης – service, RMA_KI (Return Merchandise Authorization) πλήρως συμπληρωμένη από τον πελάτη, όπου θα περιγράφεται λεπτομερώς ο λόγος επιστροφής των προϊόντων, καθώς κρίνεται αναγκαίο για την παραλαβή του. Σε αντίθετη περίπτωση και ΧΩΡΙΣ την φόρμα RMA_KI, η παραλαβή δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή και τα προϊόντα επιστρέφονται στον πελάτη με χρέωση του πελάτη.

Κάθε πελάτης είναι υποχρεωμένος να ελέγξει εξωτερικά τις συσκευασίες των προϊόντων που παραλαμβάνει, επιβεβαιώνοντας την ανυπαρξία εξωτερικών ελαττωμάτων. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί οποιαδήποτε φθορά κατά την μεταφορά, ο πελάτης έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την παραλαβή των προϊόντων ή να υπογράφει παραλαβή με επιφύλαξη και αυτά να επιστραφούν στον αποστολέα και έπειτα να επικοινωνήσει με την εταιρεία .

Ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να ελέγξει την πληρότητα και την ακεραιότητα της παραγγελίας του, κατά την παραλαβή. Σε περίπτωση που ο πελάτης διαπιστώσει ελαττωματικό προϊόν/ DOA (dead on arrival) μετά την παραλαβή, οφείλει να επικοινωνήσει με την εταιρεία ώστε να αναφερθεί το πρόβλημα και να ενημερώσει για την άμεση επιστροφή του προϊόντος. Σε περιπτώσεις επιστροφής ελαττωματικών προϊόντων/DOA, εντός πάντα επτά (7) ημερών από την ημερομηνία του τιμολογίου-απόδειξης, το κόστος επιστροφής και επαναποστολής κατόπιν επιδιόρθωσης ή αντικατάστασης, επιβαρύνει την εταιρεία. Η επιστροφή θα πρέπει να πραγματοποιηθεί με κάποια από τις συνεργαζόμενες εταιρείες μεταφορά προϊόντων, με εντολή της εταιρείας και να παραδοθεί στις κεντρικές εγκαταστάσεις της εταιρείας στην διεύθυνση Ορφανίδου 13, Άνω Πατήσια, τκ 11141, με τηλέφωνο επικοινωνίας 2102286909, κατόπιν συνεννόησης.

Τα προϊόντα που συνοδεύονται από εγγύηση μπορούν να σταλθούν στην εταιρεία, κατόπιν συνεννόησης, για οποιοδήποτε τεχνικό έλεγχο, στην περίπτωση που παρουσιαστεί δυσλειτουργία ή ελάττωμα κατά την διάρκεια της εγγύησης τους. Το κόστος επιστροφής του προϊόντος επιβαρύνει την εταιρεία, ενώ το κόστος επαναποστολής κατόπιν επιδιόρθωσης ή τεχνικού ελέγχου επιβαρύνει τον πελάτη. Η αποστολή θα πρέπει να πραγματοποιηθεί με κάποια από τις συνεργαζόμενες εταιρείες μεταφορά προϊόντων, με εντολή της εταιρείας και να παραδοθεί στις κεντρικές εγκαταστάσεις της εταιρείας στην διεύθυνση Ορφανίδου 13, Άνω Πατήσια, τκ 11141, με τηλέφωνο επικοινωνίας 2102286909.